หมวดหมู่ทั่วไป > หนังสือ

ความสำคัญของการทำเกษตรกรรม

(1/1)

guupost:
เกษตรกรรม นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประชาชนชาวไทยส่วนหนึ่งยึดถือเป็นอาชีพหลัก ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างพอเพียง  ทั้งนี้เกษตรกรรม หรือเรียกอีกชื่อนึงว่าการเกษตร หมายถึงการเพาะปลูกพืชชนิดต่างๆ  รวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์และการประมง  โดยอาศัยทั้งความรู้และประสบการณ์เพื่อให้พืชและสัตว์เลี้ยงเหล่านั้น สามารถเจริญเติบโตงอกงามได้อย่างดี ตามสิ่งที่ได้วางแผนแล้วล่วงหน้าและนำไปปฏิบัติ  ซึ่งการทำเกษตรกรรม มีความสำคัญและสิ่งที่น่าสนอกสนใจอย่างอื่นอีกมากมาย ว่าแต่จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูข้อมูลกันเลยดีกว่า
ความสำคัญ
เกษตรกรรม ไม่เพียงแต่จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในยุคนี้เท่านั้น  แต่ยังมีความสำคัญมาตั้งแต่การดำรงชีวิตของมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์ ทั้งนี้ปัจจัยสี่ที่สำคัญในชีวิตของมนุษย์มีอยู่ 4 อย่างด้วยกัน  ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคและที่อยู่อาศัย  สำหรับเกษตรกรรมมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยสี่ในแง่ของ การเก็บผลผลิตทางการเกษตรเพื่อนำมาประกอบอาหาร  อันจะสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ร่างกายของเราเอง และนอกจากนี้แล้วบางส่วนของพืชและสัตว์ยังสามารถทำไปทำเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ได้อีกด้วย อย่างเช่น เครื่องนุ่งห่ม  ที่พักอาศัย ยารักษาโรค เป็นต้น  ถ้าหากว่าท่านใดสนใจอยากจะศึกษาการทำเกษตร ก็สามารถศึกษาได้เลยจากสื่อรอบตัว เช่น หนังสือจากร้านหนังสือนายอินทร์  บอกได้เลยว่ามีเนื้อหาที่ครบถ้วน สมบูรณ์และสามารถนำไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ไม่ยาก นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ :

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version